Welkom!


Welkom op de website van de gierzwaluw kolonie in de Regulierstraat te Haarlem. Via de live beelden kunt u de gierzwaluwen volgen tijdens de broedperiode. Tevens kunt u hier ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Ik wens u heel veel mooie kijkmomenten toe met deze mooie en fascinerende vogel.

Gierzwaluwen terug in Nederland

Test Javascript staat uitgeschakeld. Hier had een heel leuk tellertje kunnen staan

Wanneer komen de eitjes uit……..?


zaterdag, 7 juni 2014 14:40

Het gierzwaluwbroedseizoen is in volle gang en ook in de kolonie van de Regulierstraat wordt druk gebroed.

Tot nu toe zijn er in 5 nestkasten 12 eitjes gelegd. Van deze 12 eitjes zijn er 7 tot nu toe succesvol bebroed.

Een opsomming:

Nestkast 2: 23 mei start broeden, jongen verwacht op 12 juni 2014, 2 eitjes
Nestkast 4: 24 mei start broeden, jongen verwacht op 13 juni 2014, 3 eitjes
Nestkast 14: 26 mei start broeden, jongen verwacht op 15 juni 2014, 2 eitjes.


Even bijpraten …….


dinsdag, 3 juni 2014 17:10

Er gebeurt een hoop de laatste dagen in de kolonie. Een grote groep jonge, nog zoekende gierzwaluwen is ondertussen ook gearriveerd boven de kolonie. Dat resulteerde vanmorgen in een gevecht in nestkast 14. Waar ik zo bang voor ben gebeurde. De eieren gingen door de commotie uit het nest en door de kast heen.

Het paartje van nestkast 36, het paartje dat een kussen in het nest heeft uitgeschud begon heel voortvarend aan een broedsel. Maar opeens werden ze slordig. Eitjes uit het nest en 2 dagen terug gaven ze er de brui aan en zijn vertrokken….

Een positieve ontwikkeling is nestkast 16. Deze eenzame gierzwaluw heeft weer een partner en ik hoop dat ze voldoende inspiratie hebben om een broedsel te gaan starten…..Afwachten dus.

3 juni 23.00 QUAD stream


De legfase….


dinsdag, 27 mei 2014 18:32

Legfase:
Een gemiddeld gierzwaluw broedsel bestaat uit 2 eieren. Dat is de ideale situatie. De ouders kunnen dan doorgaans genoeg insecten vangen om de jongen te voeren.In sommige gevallen gaan ze voor 3 eitjes. Dat kan afhankelijk zijn van het voedsel aanbod tijdens de legfase. Maar dat is een aanname. De eieren worden altijd in de ochtend en om de dag gelegd. Het eerste ei en dus soms ook het tweede ei worden dan nog niet bebroed. Dat kan ook niet want anders zouden die jongen een te grote voorsprong hebben op de laatste. Nu is bij nestkast 14 en 36 mooi te zien dat de ouders wel op het nest zitten maar eigenlijk alleen maar tegen de eieren aan zitten. Dus in geval van de Gierzwaluwkolonie Haarlem verwacht ik morgen een 3e ei in kast 14 en een 2e ei in kast 36. Afwachten maar….


Wat is er aan de hand in nestkast 16…….?


zondag, 25 mei 2014 12:12

Wat gebeurt er allemaal in nestkast 16? Het koppel herenigde zich voorspoedig en legde ook keurig 2 eitjes. Eigenlijk op het moment dat de broedfase zou gaan starten blijft er nog maar 1 gierzwaluw over. Dat gaat 1 nacht goed maar dan moet de partner in kwestie zich wel weer melden de volgende morgen. Dat is dus niet gebeurd en ook de 2e nacht is er maar 1 gierzwaluw op het nest. Wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat 1 gierzwaluw van het koppel een andere partner heeft gevonden met een betere nestplek of de vogel is het ten prooi gevallen aan een roofvogel….

De achtergebleven gierzwaluw zal nu heel snel een nieuwe partner gaan zoeken en dan zullen de 2 eitjes opgeofferd worden. Deze zullen verwijderd worden uit het nest. Hopelijk gaat dan de cyclus weer van voor af aan beginnen. Dus partnerring, legfase en dan broeden. Voordeel van deze aktie is wel dat er wat langer van de giertjes kan worden genoten


De eerste eitjes zijn gelegd…


dinsdag, 20 mei 2014 9:24

Vandaag 20 mei zijn de eerste eitjes gelegd in nestkast 4 en nestkast 16. De ervaren paartjes. De eitjes geven ze nog niet echt prijs maar de foto’s volgen. Erg blij.