Welkom!


Welkom op de website van de gierzwaluw kolonie in de Regulierstraat te Haarlem. Via de live beelden kunt u de gierzwaluwen volgen tijdens de broedperiode. Tevens kunt u hier ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Ik wens u heel veel mooie kijkmomenten toe met deze mooie en fascinerende vogel.

Gierzwaluwen terug in Nederland

Test Javascript staat uitgeschakeld. Hier had een heel leuk tellertje kunnen staan

De nieuwe natuurwet???? Dit kan echt niet……


donderdag, 20 oktober 2011 9:29

“>Beste mensen,

Hieronder vind je een petitie tegen het afschieten van dieren maar ook tegen de nieuwe natuurwet van Bleker. Rampzalig en barbaars. De plannen zullen dramatisch uitpakken voor onze natuur. Vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren zullen niet meer beschermd zijn. Iedereen mag roofvogels houden en ermee jagen. Gierzwaluwen mogen dus weer, net als vroeger, in de vuilnisbak gedumpt worden bij een dakrenovatie. De wet gaat zelfs zover dat verstoring van vogels alleen nog verboden is als die van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Teken de petitie!!!!
http://petities.nl/petitie/laa​t-de-dieren-niet-schieten#sign​ature_form

Ik hoop dat jullie allemaal meedoen met ondertekening van deze petitie.


DEO NEO in een nieuwe fase. Mauve is gestart


zaterdag, 8 oktober 2011 15:41


7 oktober j.l. is de bouw van Mauve, de tweede fase, officeel van start gegaan. Het gaat hier om 74 appartementen en 2 bedrijfsruimten in twee gebouwen en ondergelegen stallingsgarage in wooncomplex Mauve.
In het complex worden 18 stuks ingemetselde neststenen voor gierzwaluwen opgenomen.
Een fantastisch initiatief van de ontwikkelaars AM, Bouwinvest, De Key, Principaal, UBA en de gemeente Haarlem.


De gierzwaluw


maandag, 26 september 2011 21:18

De gierzwaluw gaat weer heen in zijn vlucht
waar de warmte en zon hem roept!
Nog een laatste maal foerageren,
hij moet hier lang op teren.
Jong en oud spreiden hun veren,
de reis wordt zwaar,
nog een krijsend gebaar!
Dit om mij te beloven,
wees maar gerust,
ik kom terug!
De avonden worden donker en stil,
nu maar weer afwachten tot eind april……..


2011……een terugblik.


maandag, 22 augustus 2011 21:04

Broedresultaten van het broedseizoen 2011:


6 mei: 1e GZ (7.05) terug in nestkast 16
7 mei: 2e GZ terug in nestkast 16
7 mei: 1e GZ (16.46) terug in nestkast 4
7 mei: 2e GZ (19.50) terug in nestkast 4
15 mei : 1e ei (9.30) in nestkast 16
17 mei : 2e ei (8.07) in nestkast 16
23 mei : 1e ei (8.13) in nestkast 4
25 mei : 2e ei (8.28) in nestkast 4
4 juni: 1e jong in nestkast 16
5 juni: 2e jong in nestkast 16
17 juni: broedsel in nestkast 4 mislukt na ca. 24 dagen
18 juli  : in de ochtend vliegt het 1e jong en ’s avonds het 2e jong van nestkast 16 uit
24 juli: laatste gierzwaluw uit kast 16 vertrekt ook.


Erg stil in de lucht….


woensdag, 10 augustus 2011 12:19

Het is weer stil in de lucht boven de kolonie. Geen geschreeuw meer door de straat, geen gejaag meer achter elkaar aan. Met enige weemoed neem ik toch weer afscheid van de “giertjes” voor dit seizoen. Maar tegelijkertijd kijk ik al weer naar het volgende jaar.

Via de website en de verschillende social media zal ik u op de hoogte houden van ontwikkelingen en nieuws.