Welkom!


Welkom op de website van de gierzwaluw kolonie in de Regulierstraat te Haarlem. Via de live beelden kunt u de gierzwaluwen volgen tijdens de broedperiode. Tevens kunt u hier ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Ik wens u heel veel mooie kijkmomenten toe met deze mooie en fascinerende vogel.

Gierzwaluwen terug in Nederland

Test Javascript staat uitgeschakeld. Hier had een heel leuk tellertje kunnen staan

Kastje 16 staat op uitkomen


zondag, 28 juni 2015 11:08

De eitjes van nestkast 16 staan op uitkomen. Het kan nu elk moment gebeuren. Officieel staan ze voor 1 juli as., maar er is zo goed gebroed en met de hogere temperaturen verwacht ik ze nu elk moment. De ouders zijn al merkbaar onrustiger. Zij kunnen de kleintjes al horen……..


Ook eitje in nestkast 16


woensdag, 10 juni 2015 6:56

Eerste eitje in nestkast 16

1e eitje in nestkast 16

Ook het paartje van nestkast 16 gaat voor gezinsuitbreiding. Op 8 juni jl. is ook in die nestkast een eitje gelegd. Het is wat later dan de andere paartjes maar het voordeel is dan wel dat er langer van de gierzwaluwen genoten kan worden.


De ontwikkelingen gaan snel…


zondag, 7 juni 2015 13:55

Het is nu 7 juni 2015 en een ware geboortegolf is losgebarsten. De 3 jongen van nestkast 4 zijn uit maar ook sinds vandaag de eerste jongen in nestkast 2 en 14. Het veranderde gedrag is heel goed zichtbaar. Zo gaan ze van heel rustig broeden, waarbij ze wat meer naar voren hangen over naar een wat onrustig ogend gedrag. Hierbij zitten ze met de voorkant wat hoger om niet vol op de kleintjes te drukken. Mooi is ook te zien hoe de ouder op het nest steeds met de kop naar beneden gaat om te voeren en eventuele uitwerpselen wegpakt en opeet.


Het eerste jong is geboren….


zaterdag, 6 juni 2015 7:16

Na ongeveer 20 dagen van onafgebroken broeden is het eerste jong in nestkast 4 geboren. De eitjes in nestkast 2 en 14 zullen ook spoedig volgen.
Na de broedperiode zullen de ouders de jongen 40 dagen blijven voeren totdat ze volledig volgroeid zijn  en uitvliegen. Om vervolgens met de andere vogels weer richting Afrika terug te keren.


Bezoek in nestkast 36


dinsdag, 19 mei 2015 21:03

19 mei nestkast 36Vanavond een nieuwe huurder in nestkast 36. Spannend hoe dit zich gaat ontwikkelen.